19.09.19, София
°|° C
начало Новини Земеделските стопани могат да правят справки за двойно декларирани площи за Кампания 2016

Новини

Земеделските стопани могат да правят справки за двойно декларирани площи за Кампания 2016

Държавен фонд „Земеделие“-РА | 21.09.2016

Земеделските стопани вече имат възможност да направят справка дали в декларираните от тях площи за подпомагане за Кампания 2016 има застъпвания, къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно декларираните площи.
  Информацията е публикувана на сайта на ДФ „Земеделие”, в секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания".
  Започна и процедурата по изпращане на уведомителни писма за установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, в срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2016 г., кандидатите трябва да се явят в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ и да представят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи. Стопаните, получили уведомителни писма за установени двойно декларирани площи, могат да получат в областната дирекция на Фонда карта за всяко застъпване.
   Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в декларираните от тях площи има застъпвания, могат да подготвят документите, доказващи правото за ползване на земите, и да ги представят в областните дирекции на ДФЗ и преди връчването на уведомително писмо.
   За Кампания 2016 броят на двойно заявените площи значително е намалял. Чрез кръстосани проверки са установени застъпвания в заявленията на 10 390 кандидати. За сравнение - за Кампания 2015 застъпванията са били 23 349, а за Кампания 2014 – 54 733.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....