15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Странджански дъб (лъжник) - Quercus hartwissiana Stev.

Лъжник (странджански дъб) - Quercus hartwissiana Stcv.
По някои морфологични белези лъжникът прилича на обикновения дъб, а по други - на горуна. На височина достига до 10 - 25 м и в диаметър до 1 м. По листата прилича на горуна. Те са по-едри, продълговато обратнояйцевидни, плитко изрязани с повече дялове (9 - 11) и отдолу цялата петура е покрита с редки сиви звездовидни власинки, а в ъглите между жилките те са ръждиви и по-едри. Листната дръжка също е дълга - 1,5 - 2 см, а стига и до 4 см. Жълъдите са цилиндрични, дълги до 3 см и с диаметър до 1,5 см. Разположени са както при летния дъб, на дълги (10 - 15 см), тънки дръжки.
Лъжникът се среща в Кавказ и Мала Азия, а у нас само в Странджанския район.
От обикновения дъб и горуна е по-взискателен към условията на месторастене. Недостатък е малката му сухоустойчивост.
Поради ограниченото му разпространение у нас този вид няма стопанско значение. Необходимо е в лесокултурните мероприятия да бъде отделено място и за него като ценен представител на род Дъб.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....