15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Пърнар - Quercus coccifera L.

Пърнар - Quercus coccifera L.
Пърнарът е единственият естествено разпространен вечнозелен дъб у нас. Среща се най-вече като храст или ниско дърво с височина до 10 м и диаметър 30 - 40 см. Короната е гъсто разклонена. Кората е сива, тънка, плитко напукана. Клоните са окосмени.
Листата са елипсовидни, със закръглена, сърцевидна или рядко слабо клиновидна основа. По перваза са вълновидни или плитко назъбени, с твърди, остри и силно бодливи осилчета. Те са вечнозелени, кожести, отгоре лъскавотъмнозелени, а отдолу по-светли. Дълги са 2 - 6 см и широки 0,8 - 2 см, с окосмена листна дръжка, която е дълга до 0,5 см. Отначало и листата са окосмени, а по-късно са голи и се задържат 2 - 3 години. Жълъдите са с променлива форма, светлокафяви, на дължина стигат до 3,5 см. Куполата е с дълги, твърди, остри и разперени встрани люспи, окосмена. Обхваща 2/3 от дължината на жълъда, който узрява (както при цера) за 2 години.
Пърнарът е разпространен в цялата Средиземноморска област. У нас се среща по долината на реките Струма и Места.
Той е топлолюбив, сухоустойчив и невзискателен към почвата вид. Заема южни припечни и сухи места с плитки и бедни почви, като се изкачва до 300 м н.в. Бавнорастящ вид е.
Независимо от това, че дървесината му е доброкачествена, поради бавния растеж и ограниченото му разпространение у нас пърнарът няма голямо стопанско значение.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....