26.08.19, София
°|° C

Сем. Тисови - Taxaceae

Обикновен тис - Taxus baccata L.

Обикновен тис - Taxus baccata L.
Обикновеният тис достига височина до 27 м и диаметър до 1,5 м, но често се среща и като храст. Короната му е яйцевидно- цилиндрична, много гъста, често с повече от един връх. Кората е тънка, червено-кафява, при младите дървета гладка, а при по- възрастните надлъжно напукана. Младите клонки са зелени и ръбести. По клонките се образуват множество спящи пъпки, които при благоприятни условия се развиват масово.
Листата на обикновения тис са дълги 2-3 см, широки - 2 - 3 мм и са захванати за клонките посредством къси дръжчици. От горната страна са лъскави, тъмнозелени, а от долната - матови и бледозелени. По засенчените клонки листата са разположени в една равнина, двустранно, а по връхните и добре осветени клони - във всички посоки. Листата на обикновения тис не съдържат смола и механични елементи. Задържат се на клонките 6 - 8, а понякога и 10 години.
Генеративните органи са еднополови, разположени двудомно. Мъжките са реси, които се появяват през есента в пазвите на листата. Те имат сферична форма и са жълти на цвят. Женските генеративни органи се появяват също пазвено, но през пролетта. Те съдържат само по една семепъпка, обвита в няколко защитни люспи със зелен цвят. Семето е голямо колкото грахово зърно и има масленокафяв цвят. Разположено е в специфично образувание с червен цвят и чашковидна форма, наречено арилус.
Обикновеният тис е изключително бавнорастящ вид. Не образува чисти насаждения, а се среща като подлесен елемент в смесените широколистни насаждения. Той е сенкоиздръжлив вид и най-добре расте в сенчести и влажни дялове и по северните склонове. Нуждае се от висока атмосферна влажност. По-добре расте на влажни и богати почви.
Ареалът на обикновения тис обхваща почти цяла Средна и Южна Европа, Северозападна Африка, Мала Азия и Кавказ. У нас, макар и по-рядко, той се среща в Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Витоша. Поради изсичането му в миналото обикновеният тис днес се среща по-рядко в горите на Европа и е обявен за защитен вид.
Дървесината на обикновения тис е тежка, ядрова и се състои от червено-кафяво лъскаво ядро и тясна бледожълта беловина. Тя притежава ценни качества и намира приложение в дърворезбарството, мебелното производство и другаде.
Повечето органи и тъкани на обикновения тис съдържат отровни вещества. Употребата на съдове, изработени от тисова дървесина, е предизвикала отравяния сред хората. При работа с обикновен тис някои горски работници получават обриви. Ето защо населението нарича обикновения тис „отровачка".
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....