15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Обикновен бук - Fagus silvatica L.

Обикновен бук - Fagus silvatica L.
Обикновеният бук е дърво от първа величина. На височина стига до 30 м (50 м) и диаметър до 1 м. Короната е мощна, гъста, яйцевидна, с хоризонтално разперени клони. Стъблото е цилиндрично, а кората е тънка, сивопепелява, изпъстрена с по-тъмни и по-светли петна. Дървета с различно напукана кора се срещат в по-напреднала възраст. Младите клонки са червено-кафяви, покрити с власинки, а по-късно голи. Пъпките са едри - дълги 1-3 см, вретеновидни, канеленокафяви, с остър и леко окосмен връх. Разположени са под различен ъгъл.
Листата са прости, последователно разположени, елипсовидни или яйцевидни, със заострен връх, закръглена основа, целокрайни или леко вълновидни, отгоре тъмнозелени, а отдолу - светло-зелени. В млада възраст те са покрити с нежни власинки.
През есента добиват жълточервеникав цвят. На дължина достигат 4 - 12 см и са широки 2,5 - 8 см, а листната дръжка е къса 0,5 - 1 см. Жилкуването е пересто, обикновено с 5 - 7 (9) двойки странични жилки. При този вид се наблюдава силно проявен листен диморфизъм.
Цветовете са еднополови и се развиват еднодомно. Появяват се едновременно с разлистването в пазвите на листата. Мъжките са събрани в топчести съцветия върху дълги и окосмени дръжки, а женските - по 2 - 3 заедно и са обхванати от купола с шиловидни израстъци. Те са разположени в по-горната част на короната на къси, дебели и окосмени дръжки.
Плодът е триръбесто орехче с червеникавокафяв цвят, лъскава повърхност, на върха с кичурче власинки, едносеменно, рядко двусеменно. Той е разположен в купола, която след узряването на плода вдървенява, става светлокафява и се разпуква на четири дяла. Отвън е покрита с тънки, дълги, шиловидни израстъци. Съдържа 2-4 ореха, които достигат на дължина 1 1,6 см и узряват през октомври.
Плодоносенето започва към 20 - 40-годишна възраст за свободно растящите дървета, а в насаждение към 60-ата - 80-ата година. Плодоноси умерено през 3-4 години, а изобилно през 7-12 години. Кълняемостта на жълъдите е 60 - 95 %, но се запазва до пролетта на следващата година. При поникване семеделите са два, с бъбрековидна форма. Бавнорастящ вид, особено в млада възраст. По-късно растежът се засилва и към 100 - 120-годишна възраст достига максималната си височина, а след това до пределната си възраст - около 300 години, нараства само на дебелина. От пънови издънки се размножава само в млада възраст - на 30 - 60 години. Коренови издънки не дава.
Дървесината на обикновения бук е червеникавобяла, без оцветено ядро. Годишните пръстени са различно широки и добре очертани. Сърцевинните лъчи се открояват ясно и образуват красива текстура при обработка. Често се наблюдава лъжливо червеникавокафяво ядро. Дървесината е твърда, тежка, много трайна под вода, слабо еластична, силно се изкривява и лесно се цепи.
Обикновеният бук е разпространен в почти цяла Европа - без периферните й части. В Северна и Средна Европа расте в равнините, а в останалите райони - в планините. В България е разпространен във всички планини, най-вече в Стара планина и Средна гора, където образува обширни чисти и смесени насаждения с иглолистни и широколистни видове. Обикновено се среща от 700 до 1700 м н.в.
Този вид е сенкоиздръжлив, студоустойчив, но чувствителен към късните пролетни студове. Кората страда от високите летни горещини, прегаря откъм южната страна и дървото загива. Взискателен е към почвените условия и изисква леки, проветриви, умерено влажни и богати почви. Взискателен е към влажността на въздуха. Пониците са силно чувствителни към слани, слънчево греене и суша. Обикновеният бук е дървесен вид, на който се определя основно място като лесообразувател с водорегулиращи, почвозащитни и санитарно-хигиенни функции. Той е източник на ценна дървесина, която се употребява за производство на дъски, греди, минни подпори, траверси, шперплат, паркет, мебели, стругарски и коларски изделия, дърва за огрев и други.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....