15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Корков дъб - Quercus suber L.

Корков дъб - Quercus suber L.
Корковият дъб е вечнозелено дърво с височина до 15 - 20 м и диаметър до 1 м. Короната е мощна и широко разперена. Клоните и стъблото са покрити с дебел слой от корк, който може да стигне до 30 см дебелина.
Листата са прости, с променлива форма и големина. Срещат се овални, елипсовидни или продълговатояйцевидни петури, целокрайни или рядко, плитко назъбени със закръглена или слабо сърцевидна основа. Отгоре са лъскави, тъмнозелени, а отдолу гъсто окосмени. Дълги са от 3 до 7 см и широки от 1,5 до 5 см. Разположени са на къси дръжки. Опадват на втората година. Жълъдите са с продълговата форма, сиви, дълги 2-4 см и с диаметър 1,5 см, обхванати почти до половината от окосмена и покрита с удължено ланцетни люспи купола. Узряват за една година.
Разпространен е в западните части на Средиземноморската област. У нас през 1954 г. е създадена първата семепроизводна градина от корков дъб в ДГС „Първомай" - Петричко, която се използва като източник на семена за производство на фиданки. Производствени култури от този вид са създадени и в много горски стопанства в южната част на страната. Корковият дъб е бавнорастящ, светлолюбив, сухоустоичив и топлолюбив вид. Той е невзискателен към почвата и понася добре сухите, бедни и варовити почви.
Този вид се цени главно заради доброкачествения корк, които се добива от него. Първият корк, който се добива към 15-ата година, е твърд, нискокачествен и се нарича мъжки корк. След това на всеки 8 - 10 години до 100-годишна възраст се добива висококачествен корк, който се нарича женски корк. Той намира приложение в много производства, някои от които имат стратегическо значение.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....