15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Източен бук - Fagus orientalis Lipsky

Източен бук - Fagus orientalis Lipsky
Източният бук прилича по морфологични белези на обикновения бук, но има достатъчно различия, които са дали основание да се разглежда като отделен вид.
Листата на източния бук са обратнояйцевидни, а страничните жилки са 9 - 11, понякога и 13. Израстъците в основата на куполата, която обхваща плода, много често имат лопатовидна форма и зелен цвят. Дръжките на съцветията са малко по-дълги, отколкото тези на обикновения бук.
Ареалът на източния бук обхваща Югоизточна Европа, Мала Азия и Кавказ. В България се среща в Източна Стара планина, Странджа и по ниските части на Източните Родопи.
Източният бук е по-топлолюбив е по-влаголюбив от обикновения. Разлиства се около две седмици по-рано и расте в долния пояс до 700 - 800 м н.в.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....