15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Благун - Quercus frainetto Ten.

Благун - Quercus frainetto Ten.
Благунът е известен у нас и под названията стожер, граница и сладун. Той е листопадно дърво с височина до 25 (40) м и диаметър 70 - 80 см. По някои морфологични белези също като косматия дъб прилича на обикновения дъб и горуна.
Особеностите, характеризиращи вида, са следните:
Короната е широко разперена с леко възходящи клони. Кората на младите дървета е гладка, сива, лъскава, а при дърветата с напреднала възраст - сиво-кафява и неправилно надлъжно напукана. Младите клонки са дебели, сиви, гъсто окосмени, а по-късно - голи. Пъпките също са силно окосмени, на цвят са светлокафяви, по форма удълженояйцевидни и остри.
Листата са едри, обратнояицевидни, с 5 - 10 дяла, които са целокрайни или едро назъбени, но в зависимост от дълбочината им се срещат надялани, разсечени и разделени петури. В основата си са уховидно врязани с къса дръжка - дълга 0,2 - 0,6(2) см.
Жълъдите са едри, дълги от 2 до 6 см, удълженоовални, светлокафяви, разположени върху обща къса дръжка. Куполата е със същия цвят, с леко разперени люспи, които не са плътно долепени и излизат над ръба.
Бавнорастящ вид е. Прирастът му на височина и дебелина е най-голям между 20 - 100 години.
Разпространен е на Балканския полуостров и Мала Азия. У нас се среща в цялата страна по южните и югозападните предпланински склонове върху силно сбити и сухи почви до 1000 м н.в. В повечето случаи образува смесени насаждения с останалите дъбове.
Благунът е светлолюбив, сухоустоичив, топлолюбив и невзискателен към почвата вид. Не е чувствителен към въздушната влажност.
Дървесината му е ценна - намира приложение в мебелното производство, в строителството, в корабостроенето и най- вече в бъчварството. Тя е по-трайна от дървесината на обикновения дъб и горуна.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....